Κορωνοϊός: μέτρα ενδυνάμωσης του ρόλου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Σήμερα, 03/04/20 οι δομές του δικτύου παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας λειτουργούν σε όλη την Επικράτεια και παρέχουν τις απαραίτητες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε όλους τους πολίτες. Επιπλέον, το δίκτυο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κορωνοϊός: μέτρα ενδυνάμωσης του ρόλου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.