Με Κ.Υ.Α. επεκτείνονται οι κατηγορίες των 800 ευρώ

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφτηκε σήμερα επεκτείνονται οι κατηγορίες των εργαζομένων που θα λάβουν την ειδική αποζημίωση ύψους 800 ευρώ. Πρόκειται για τις εξής κατηγορίες: Λατόμοι, ασβεστοποιοί, Σμυριδορύκτες, Δασεργάτες … Συνεχίστε να διαβάζετε το Με Κ.Υ.Α. επεκτείνονται οι κατηγορίες των 800 ευρώ.