Με Κ.Υ.Α. επεκτείνονται οι κατηγορίες των 800 ευρώ

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφτηκε σήμερα επεκτείνονται οι κατηγορίες των εργαζομένων που θα λάβουν την ειδική αποζημίωση ύψους 800 ευρώ. Πρόκειται για τις εξής κατηγορίες:

Λατόμοι, ασβεστοποιοί, Σμυριδορύκτες, Δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες, Καπνεργάτες, Αγγειοπλάστες – κεραμοποιοί – πλινθοποιοί, Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, Μουσικοί-τραγουδιστές μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου, Ηθοποιοί, Υποδηματεργάτες, Χειριστές-βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, Ελεγκτές κινηματογράφου –θεάτρου, Ταμίες κινηματογράφου – θεάτρου, Τεχνικοί- κινηματογράφου & τηλεόρασης, Ταξιθέτες θεάτρου – κινηματογράφου, Χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λ.π. μηχανημάτων, Μισθωτοί τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου, Χορευτές – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

Να διευκρινιστεί ότι εξαίρεση αποτελούν όσοι έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020.

Επίσης:

Φορτοεκφορτωτές, ξεναγοί, αποκλειστικές νοσοκόμες, οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε πάνω από έναν εργοδότη και κάποιος/οι εξ αυτών δεν έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τους και εφόσον οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους δεν ξεπέρασαν το 30% των συνολικών ωρών εργασίας τους με βάση τις συμβάσεις εργασίας τους, από 15/3/2020 έως και 20/4/2020. Οι εργαζόμενοι στην ΔΕΘ – HELEXPO ΑΕ, εφόσον δεν είναι δικαιούχοι και δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν ή δεν θα λάβουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020.

Διευκρινίσεις περιλαμβάνονται στην Κ.Υ.Α. «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19»

21/04/20

Διαβάστε περισσότερα:

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!