Η Ελλάδα συμμετέχει στο έκτακτο πρόγραμμα της ΕΚΤ – πρώτη φορά από το 2015

Το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή ένα νέο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στην προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις αρνητικές συνέπειες … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Ελλάδα συμμετέχει στο έκτακτο πρόγραμμα της ΕΚΤ – πρώτη φορά από το 2015.