Η Ελλάδα συμμετέχει στο έκτακτο πρόγραμμα της ΕΚΤ – πρώτη φορά από το 2015

Το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή ένα νέο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στην προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις αρνητικές συνέπειες του κορωνοϊού. Το εν λόγω έκτακτο πρόγραμμα με ονομασία «Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP υπολογίζεται να φτάσει τα 750 δις. ευρώ και οι αγορές θα πραγματοποιηθούν μέχρι τέλος του 2020 .  

Ένα σημαντικό γεγονός είναι ότι θα έχει συμμετοχή και η Ελλάδα, η οποία να τονίσουμε ότι είχε αποκλειστεί από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης το 2015, οπότε είναι η πρώτη φορά από τότε που η Ελλάδα συμμετέχει σε αντίστοιχο πρόγραμμα της ΕΚΤ.

Σύμφωνα με τον υπουργό οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα η απόφαση της ΕΚΤ «δίνει τη δυνατότητα αγοράς περίπου 12 δισ. ευρώ ελληνικών ομολόγων και αναμένεται να αποκλιμακώσει το κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου, και κατ’ επέκταση των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων με πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, με ό,τι θετικό αυτό συνεπάγεται για τη ρευστότητα της πραγματικής οικονομίας.»

19/03/20

Πηγή: ECB, Υπουργείο Οικονομικών

Πτυχιούχος οικονομικών επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών οικονομικών σπουδών. Έχω ασχοληθεί με την εκπαίδευση. Βασική μου επιδίωξη, είναι να παρουσιάσω ενδιαφέροντα άρθρα οικονομικού (κυρίως) περιεχομένου, ώστε να γίνονται από όλους κατανοητά.