Ανάγκη για αλλαγή του συνταξιοδοτικού δηλώνει ο ΟΟΣΑ

Ο ΟΟΣΑ προειδοποιεί τις κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις όσον αφορά το συνταξιοδοτικό σύστημα. Πάνω από το ένα τρίτο της απασχόλησης μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ βασίζεται σε ημιαπασχόληση, προσωρινή απασχόληση ή αυτοαπασχόληση. Η μερική απασχόληση είναι επίσης 3 φορές πιο συχνή στις γυναίκες σε σχέση με τους άντρες.

Έτσι, θα πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις προκειμένου το αυξανόμενο ποσοστό σε προσωρινή απασχόληση ή ημιαπασχόληση να μπορεί να συνεισφέρει κατά τη διάρκεια της εργατικής του ζωής, προκειμένου να έχει ένα επαρκές εισόδημα κατά τη συνταξιοδότηση.

Ειδικότερα τα τελευταία 40 χρόνια, ο αριθμός των ατόμων σε ηλικία άνω των 65 ετών ανά 100 άτομα που βρίσκονται σε ηλικία 20-64, έχει αυξηθεί από 20 άτομα σε 31. Μέχρι το 2060, ο αριθμός μπορεί να διπλασιαστεί σχεδόν. Οι χώρες που βρίσκονται στο «κόκκινο» στη γήρανση και που αναμένεται να είναι πιο γρήγορη, είναι η Ελλάδα, η Κορέα, η Πορτογαλία, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Ισπανία, η Σλοβενία, Ιταλία και Ιαπωνία.

Πηγή: OECD

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!