Ανακοίνωση ΕΚΤ: Αμετάβλητα επιτόκια, επανεξέταση νομισματικής πολιτικής

Σύμφωνα με ανακοίνωση την Πέμπτη 23/01/20 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε να προβεί σε επανεξέταση της νομισματικής της πολιτικής, κάτι για το οποίο μας είχε προϊδεάσει η νέα πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ. Πρόκειται για την πρώτη «στρατηγική αναθεώρηση» από το 2003.

Πιο συγκεκριμένα η επανεξέταση θα εστιάσει στα εξής στοιχεία:

  • Την ποσοτική διατύπωση της σταθερότητας των τιμών, τη δέσμη εργαλείων νομισματικής πολιτικής, την οικονομική και τη νομισματική ανάλυση και τις επικοινωνιακές πρακτικές.
  • Άλλες παράμετροι, όπως η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η απασχόληση και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, θα αποτελέσουν επίσης μέρος της επανεξέτασης.

Η επανεξέταση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2020 και θα βασίζεται στην ενδελεχή ανάλυση και το ανοιχτό πνεύμα, ενώ θα υπάρχει αλληλεπίδραση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Τα επιτόκια της ΕΚΤ παραμένουν δίχως μεταβολές, στα επίπεδα που τα είχε αφήσει ο πρώην πρόεδρος Μάριο Ντράγκι. Συγκεκριμένα τα επιτόκια για Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων παραμένουν σε αρνητικά επίπεδα -0,5%, οι Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης στο 0%, ενώ όσον αφορά τα επιτόκια Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης στο 0,25%.

Αυτό που ισχύει όσον αφορά την πολιτική που ακολουθεί η ΕΚΤ μέχρι στιγμής είναι το εξής:

«Πρωταρχικός στόχοςτου Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών […] είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών». (Άρθρο 127 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Γι’ αυτό το λόγο, «το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ επιδιώκει να διατηρεί τους ρυθμούς πληθωρισμού κάτω, αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!