Διεθνής Ημέρα μείωσης του κινδύνου των φυσικών καταστροφών

Στις 13 Οκτώβρη έχει οριστεί η Διεθνής Ημέρα για τη μείωση των κινδύνων, καθώς και των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών. Ορίστηκε από τον ΟΗΕ σε μια προσπάθεια να υπάρξει μια ημέρα στην οποία ο κόσμος θα ευαισθητοποιείται σχετικά με τους κινδύνους των φυσικών καταστροφών και της μείωσής τους.

Γιορτάζεται ετησίως και το θέμα-μότο για το 2019 είναι να γίνουν ουσιαστικές ενέργειες για τη μείωση των καταστροφών των βασικών υποδομών, καθώς και της διακοπής παροχής βασικών υπηρεσιών. Ανάμεσα στις βασικές υποδομές είναι οι εγκαταστάσεις σχολείων και υγείας και βασικός στόχος είναι να βελτιωθεί η ανθεκτικότητά τους μέχρι το 2030.

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!