ΕΛΣΤΑΤ: Τα στοιχεία για την ανεργία του Σεπτεμβρίου

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Σεπτέμβριο 2019.

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Σεπτέμβριο του 2019 ανήλθε σε 16,8% έναντι 18,8% τον Σεπτέμβριο του 2018 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 16,9% τον Αύγουστο του 2019. Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Σεπτέμβριο του 2019, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.913.254 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 791.795 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.216.215 άτομα.

Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 61.895 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2018 (αύξηση 1,6%) και μειώθηκαν κατά 1.329 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019 (αμελητέα μεταβολή).

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 100.579 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2018 (μείωση 11,3%) και κατά 3.552 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019 (μείωση 0,4%).

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 6.350 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2018 (μείωση 0,2%) και αυξήθηκαν κατά 996 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019 (αμελητέα μεταβολή).

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!