ΕΛ.ΣΤΑΤ: Οριακή μείωση του πληθυσμού και εσωτερική μετανάστευση

Από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. ανακοινώθηκαν τα στοιχεία σχετικά με τον πληθυσμό της Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου 2019, καθώς και εκτιμήσεις για τις μεταναστευτικές ροές όσον αφορά το έτος 2018.

▪ Την 1η Ιανουαρίου 2019 ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας εκτιμάται σε 10.724.599 άτομα (5.208.293 άνδρες και 5.516.306 γυναίκες), δηλαδή μείωση κατά 0,15% σε σχέση με τον αντίστοιχο πληθυσμό της περσινής χρονιάς (2018) που ήταν 10.741.165 άτομα.

▪ Πρόκειται για φυσική μείωση του πληθυσμού που ανήλθε σε 33.006 άτομα (οι θάνατοι ήταν 119.446 ενώ είχαμε 86.440 γεννήσεις) και της καθαρής μετανάστευσης που εκτιμάται σε 16.440 άτομα.

▪ Ο πληθυσμός ηλικίας 0-14 ετών ανήλθε σε 14,3% του συνολικού πληθυσμού, ενώ 63,6% του πληθυσμού είναι 15-64 ετών. Το 22,1% του πληθυσμού είναι 65 ετών και άνω. Ο δείκτης γήρανσης (πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω προς τον πληθυσμό ηλικίας 0-14 ετών) ανήλθε σε 153,8.

▪ Η καθαρή μετανάστευση σύμφωνα με εκτιμήσεις είναι 16.440 άτομα όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, δηλαδή είχαμε 119.489 εισερχόμενους μετανάστες και 103.049 εξερχόμενους μετανάστες. Να τονιστεί ότι στα στοιχεία εισερχόμενης μετανάστευσης περιλαμβάνονται και άτομα που βρίσκονταν στη χώρα μας την 1.1.2019 λόγω της προσφυγικής κρίσης.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!