Ημέρα γιορτής το Black Friday σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών δηλώνει ότι ο θεσμός του Black Friday είναι μια ημέρα γιορτής του εμπορίου. Σχετίζεται με όλο τον κόσμο του εμπορίου και οι επιχειρήσεις με τη συμμετοχή τους έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους, δίνοντας παράλληλα στους καταναλωτές χαμηλές τιμές.

Σύμφωνα με το Σύλλογο οι καταναλωτές καλούνται ύστερα από έρευνα αγοράς να επωφεληθούν από τις χαμηλές τιμές την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου (Ημέρα του Black Friday), ενώ οι επιχειρήσεις προειδοποιούνται για τον κίνδυνο σε περίπτωση που μετατραπεί από ημέρα γιορτής του εμπορίου, σε μία ακόμη παρατεταμένη και αναιμική περίοδο προσφορών.

Πηγή: Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!