Η ανακοίνωση της ΕΕ για τα stablecoins

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα 7 βασικά σημεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με το Συμβούλιο όσον αφορά το κομμάτι των κρυπτονομισμάτων και πιο συγκεκριμένα τα stablecoins.

  1. Η καινοτομία που παρατηρείται στην τεχνολογία μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη και στον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς διευρύνονται οι επιλογές, αυξάνεται η αποδοτικότητα, μειώνονται τα κόστη κ.λπ.
  2. Τα stablecoins μπορεί να είναι μια φτηνή και γρήγορη επιλογή στις συναλλαγές, ωστόσο υπάρχουν αρκετές προκλήσεις και κίνδυνοι που σχετίζονται με την προστασία του καταναλωτή, ιδιωτικότητα, παρανομία, φορολογία κ.λπ.
  3. Όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα από την ομάδα G7, τέτοια project σχετικά με stablecoins δε θα πρέπει να «λειτουργούν» πριν λυθούν τα βασικά προβλήματα και οι κίνδυνοι γύρω από αυτά. Η ΕΕ είναι πρόθυμη να αντιμετωπίσει πιθανές προκλήσεις!
  4. Πρέπει να υπάρξει σαφήνεια και καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τέτοιου είδους project.
  5. Η αντιμετώπιση των προκλήσεων από τα stablecoins απαιτεί παγκόσμιο συντονισμό. Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο θα συνεργαστούν με την ΕΚΤ καθώς και με εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές εποπτείας.
  6. Σε συνδυασμό με το παραπάνω, κανένα παγκόσμιο stablecoin δε θα πρέπει να ξεκινήσει στην ΕΕ μέχρι να ξεκαθαριστεί πλήρως το νομικό πλαίσιο και οι κίνδυνοι γύρω από αυτό.
  7. Η εμφάνιση των stablecoins υποδεικνύει την ανάγκη της αγοράς και των καταναλωτών για βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος πληρωμών. Το ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών έχει ήδη κάνει πρόοδο σε τέτοια θέματα. Τέλος, θα συνεχίσει να μελετάει την ψηφιακή αλλαγή και τα κρυπτονομίσματα.

*Το παρόν κείμενο βασίζεται σε ελεύθερη και συνοπτική παρουσίαση των 7 σημείων της ανακοίνωσης.  

Πηγή:

https://www.consilium.europa.eu/en/

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!