Η γνώμη για το Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2020

Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού για το 2020, έρχεται και μια πρώτη γνώμη από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Μέσα από το προσχέδιο του Προϋπολογισμού έγινε γνωστό το μείγμα της δημοσιονομικής πολιτικής που θα ακολουθήσει η Ελλάδα για το επόμενο έτος. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι σε γενικές γραμμές το προσχέδιο είναι συμβατό όσον αφορά την επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου.

Παρόλα αυτά σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού υπάρχει η αβεβαιότητα και πιο συγκεκριμένα στα περιθώρια εξοικονομήσεων των λειτουργικών δαπανών, την αποτελεσματικότητα των κινήτρων για ηλεκτρονικές συναλλαγές και το βασικότερο, το ύψος του ρυθμού μεγέθυνσης. Να τονιστεί ότι σύμφωνα με το προσχέδιο, προβλέπεται ρυθμός μεγέθυνσης 2,8% για την ελληνική οικονομία, ο οποίος θα είναι διπλάσιος από εκείνον της Ευρωζώνης και επίσης ξεπερνάει τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΔΝΤ (2,2%).

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!