Με 1,5% δανείστηκε η Ελλάδα

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το re-opening του ομολόγου διάρκειας 10 ετών.

Η συγκεκριμένη έκδοση ομολόγου είχε μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι προσφορές που έγιναν ξεπέρασαν τα 5,4 δις. ευρώ, τη στιγμή που το ελληνικό δημόσιο ήθελε να αντλήσει γύρω στα 1,5 δισ. ευρώ. Όλα αυτά είχαν σαν συνέπεια να διαμορφωθεί μια απόδοση της τάξης του 1,5%.

Πρόκειται για ένα ιστορικά χαμηλό επιτόκιο, το οποίο βασίζεται κυρίως στη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ.

Να σημειωθεί ότι η προηγούμενη έκδοση 10ετούς ομολόγου που πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο είχε επιτόκιο της τάξης του 3,5%, οπότε η σημερινή θεωρείται επιτυχία για την κυβέρνηση και το ελληνικό δημόσιο, που αποσκοπούσε σε μια ποιοτική έκδοση.

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!