ΟΑΣΑ: Παράταση ανανέωσης μειωμένου κομίστρου

Παράταση δίνεται για τις παρακάτω κατηγορίες μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, όσον αφορά την ανανέωση δικαιώματος μετακίνησης με μειωμένο κόμιστρο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

  • Φοιτητές ΑΕΙ
  • Φοιτητές εξωτερικού μέχρι την ηλικία των 25 ετών
  • Μαθητές της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης άνω των 18 ετών
  • Πολύτεκνοι γονείς και μέλη πολύτεκνων οικογενειών

Μαζί με τις προσωποποιημένες κάρτες, οι παραπάνω κατηγορίες οφείλουν να προσκομίσουν και τα απαραίτητα έγγραφα σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ. Όσοι ενδιαφέρονται και ανήκουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες μπορούν να προσέρχονται στα εκδοτήρια των σταθμών του Μετρό ή στα εκδοτήρια Συντάγματος και Αεροδρομίου της ΟΣΥ. Όσοι δεν προσέλθουν μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, θα μετακινούνται με την κανονική τιμή του κομίστρου από τις 16 Νοεμβρίου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

– Πολύτεκνοι γονείς και μέλη πολύτεκνων οικογενειών

α. Ισχύον και θεωρημένο βιβλιάριο πολυτέκνων

β. Έγγραφο πιστοποίησης ΑΜΚΑ (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή)

– Μαθητές Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης άνω των 18 ετών

α. Βεβαίωση σπουδών έτους 2019-2020

β. Έγγραφο πιστοποίησης ΑΜΚΑ (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή)

– Φοιτητές Πανεπιστημίων της αλλοδαπής μέχρι την ηλικία των 25 ετών

α. Ισχύουσα «student card – university ID» του Πανεπιστημίου της αλλοδαπής

β. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο

γ. Έγγραφο πιστοποίησης ΑΜΚΑ (απαιτείται εφόσον είχε χρησιμοποιηθεί κατά την αρχική έκδοση της κάρτας)

– Φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 α. Ακαδημαϊκή ταυτότητα

 β. Έγγραφο πιστοποίησης ΑΜΚΑ (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή)

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!