15 Οκτώβρη-Παγκόσμια Ημέρα «Αγρότισσας»

Οι γυναίκες παίζουν σημαντικό και πολλές φορές καθοριστικό ρόλο στις αγροτικές οικογένειες και κοινότητες. Αποτελούν μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού στον αγροτικό τομέα, κάνοντας τεράστιες προσπάθειες να ανταπεξέλθουν τόσο στη βιωσιμότητα της γεωργίας όσο και στην ίδια τους την επιβίωση.

Το θέμα-μότο της φετινής χρόνιας είναι «Γυναίκες και κορίτσια του αγροτικού τομέα χτίζουν την ανθεκτικότητα του κλίματος».

Παγκοσμίως 1 στις 3 γυναίκες απασχολείται στη γεωργία, προσφέροντας σημαντική εργασία που πολλές φορές δεν είναι τόσο φανερή στα μάτια του κόσμου. Έτσι, το φετινό θέμα-μότο της συγκεκριμένης παγκόσμιας ημέρας σχετίζεται με το κλίμα εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, η οποία επηρεάζει πάνω απ’ όλα τον αγροτικό πληθυσμό. Για παράδειγμα, την περίοδο 2006-2016 το 25% των συνολικών φυσικών καταστροφών υπέστη ο αγροτικός πληθυσμός και ειδικότερα στις αναπτυσσόμενες χώρες, επηρεάζοντας σημαντικά την προοπτική ανάπτυξης και επιβίωσης της «Αγρότισσας».

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!