Έρευνα: Οι αρνητικές επιπτώσεις των κρυπτονομισμάτων σε υγεία και περιβάλλον

Μια νέα έρευνα έρχεται να μας προειδοποιήσει για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο που μπορεί να έχουν τα κρυπτονομίσματα. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα εστίασε σε 4 γνωστά κρυπτονομίσματα (Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Monero) και εστίασε στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και στην υγεία που έχουν οι τεχνικές εξόρυξης (mining) των συγκεκριμένων κρυπτονομισμάτων σε 2 χώρες (ΗΠΑ, Κίνα).

Όπως είναι γνωστό οι τεχνικές εξόρυξης απαιτούν ειδικό εξοπλισμό, όπως κάρτες γραφικών και μπορούν να πραγματοποιηθούν σε οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή. Σε πολλές περιπτώσεις είναι συχνό το φαινόμενο να πραγματοποιούνται οργανωμένες ομάδες εξόρυξης με εγκαταστάσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από οικονομικές πηγές ενέργειας και ταχύτατο διαδίκτυο, ανεξάρτητα από το είδος ενέργειας (πράσινη και μη).

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως για το έτος 2018 κάθε 1 δολάριο αξίας σε bitcoin ισοδυναμούσε με 0,49 δολάρια επιπτώσεις σε υγεία και περιβάλλον στις ΗΠΑ. Στην Κίνα αντίστοιχα οι επιπτώσεις ήταν στα 0,37 δολάρια. Εντυπωσιακά αποτελέσματα είχε ο Δεκέμβρης του 2018, καθώς σύμφωνα με την έρευνα 1 δολάριο αξίας σε bitcoin που παραγόταν ισοδυναμούσε με 0,95 δολάρια επιπτώσεις σε υγεία και περιβάλλον στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα υπάρχουν και κρυπτονομίσματα που λειτουργούν διαφορετικά και απαιτούν εναλλακτικές μορφές παραγωγής, όπως για παράδειγμα μικρότερα ποσά ενέργειας. Ίσως με την δημοσιοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία και το περιβάλλον αναγκαστούν οι miners να αλλάξουν τρόπο εξόρυξης των κρυπτονομισμάτων.  

Πηγές:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629619302701?via%3Dihub

Πτυχιούχος οικονομικών επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών οικονομικών σπουδών. Έχω ασχοληθεί με την εκπαίδευση. Βασική μου επιδίωξη, είναι να παρουσιάσω ενδιαφέροντα άρθρα οικονομικού (κυρίως) περιεχομένου, ώστε να γίνονται από όλους κατανοητά.