Το φαινόμενο Ripple: Μια προσπάθεια διείσδυσης στις τραπεζικές συναλλαγές.

Υπάρχουν πολλά κρυπτονομίσματα με βασικότερο εξ’ αυτών το Bitcoin τα οποία χρησιμοποιούνται ως οιονεί χρήμα προκειμένου να πραγματοποιηθούν συναλλαγές, αγορές κ.λπ. Υπάρχει όμως και ένα κρυπτονόμισμα του οποίου η λειτουργία έχει διαφοροποιηθεί από αυτή των υπολοίπων. Αγαπητοί αναγνώστες, αυτό είναι το Ripple ή αλλιώς XRP. 

Τί είναι λοιπόν το Ripple;

Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα “σύστημα” ή μια πλατφόρμα διακανονισμών σε πραγματικό χρόνο (real time). Αποτελεί θα λέγαμε με έναν απλό οικονομικό χαρακτηρισμό ένα ανταλλακτήριο συναλλάγματος και εμβασμάτων.

Η δομή του: Όπως και το Bitcoin αποτελεί ένα peer-to-peer δίκτυο το οποίο βασίζεται σε ένα κατανεμημένο open source πρωτόκολλο του Internet, καθολικής συναίνεσης με το μητρικό νόμισμα να ονομάζεται XRP (Ripple). Στον πυρήνα του, το Ripple βασίζεται σε μια κοινή, δημόσια βάση δεδομένων που αξιοποιεί την διαδικασία συναίνεσης, για να πραγματοποιούνται οι διάφορες πληρωμές, ανταλλαγές και εμβάσματα μέσα από μια κατανεμημένη διαδικασία.

Να αναφέρουμε περαιτέρω, για να μην υπάρξει σύγχυση. Το XRP είναι ένα κρυπτονόμισμα που χρησιμοποιεί το Ripple δίκτυο και μπορεί να πραγματοποιήσει συναλλαγές πολύ γρήγορα και με πολύ χαμηλά κόστη συναλλαγών (Fees) σχεδόν μηδενικά .

Ποια λοιπόν η ιδέα πίσω από αυτό το εγχείρημα;

Ο κεντρικός στόχος και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η αντικατάσταση παλαιών συστημάτων συναλλαγών που χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες  όπως το SWIFT, που αναπτύχθηκε το 1972 και χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα.

Η αρχή έγινε το 2012 που και πρωτοκυκλοφόρησε επιδιώκοντας να γίνουν οι συναλλαγές καθολικά ασφαλείς, άμεσες και σχεδόν δωρεάν χωρίς χρέωση για οποιοδήποτε όγκο συναλλαγών και σε οποιοδήποτε σημείο της γης.

Ας δούμε ένα παράδειγμα, για να γίνει πιο κατανοητό. Έστω ότι θέλεις να στείλεις 1000 νομισματικές μονάδες από μια χώρα σε μια άλλη που δεν έχουν κοινό νόμισμα (π.χ. χώρα Α προς χώρα Β). Μια τράπεζα που χρησιμοποιεί το XRP, ουσιαστικά αγοράζει επιτόπου τις 1000 νομισματικές μονάδες που αντιστοιχούν στο νόμισμα της χώρας Α, τις μετατρέπει σε XRP, στέλνει τα XRP στην αντίστοιχη τράπεζα της χώρας Β η οποία «αγοράζει» επιτόπου τα XRP και τα μετατρέπει σε 1000 νομισματικές μονάδες στο αντίστοιχο νόμισμα. Η όλη αυτή διαδικασία θα διαρκέσει το πολύ 3.5 sec!

Πού χρησιμοποιείται σήμερα;

Αξιοποιείται κυρίως από μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα και ιδίως τράπεζες. Το Ripple έχει φτιαχτεί προκειμένου οι συναλλαγές να γίνονται στην στιγμή και να έχουν διάρκεια μερικών δευτερολέπτων ανεξαρτήτως όγκου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι γίνεται χρήση του σε τράπεζες που βρίσκονται σε Λονδίνο, Αυστραλία, Λουξεμβούργο, Ιαπωνία, Νότιο Κορέα, Νέα Ζηλανδία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αλλά και αλλού. 

Σίγουρα όπως κάθε τι έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, αλλά ας τα δούμε σε επόμενο άρθρο…

Επιμέλεια κειμένου: Ευγενία Κελαράκου

Πηγές:

“The Ripple Effect: Emotional Contagion In Groups” Sigal G. Barsade, Yale School of Management, 2001. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=250894  (Τελευταία πρόσβαση 03-08-2019)

Ripple Effects: Sarbanes Oxley’s Impact upon Investor Risk in a Global Economy, Vakkur, N. and Herrera, Z. (2012). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2035028 (Τελευταία πρόσβαση 02-08-2019)

Agriculture, Diffusion, and Development: Ripple Effects of the Neolithic Revolution, Louis Putterman (2008). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1280423 (Τελευταία πρόσβαση 03-08-2019)

Οικονομολόγος Εκπαιδευτικός. Πτυχιούχος Δ.Π.Θ. με μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς Οικονομικές & Επιχειρηματικές Σχέσεις και την Τραπεζική. Εργάστηκα ως οικονομικός σύμβουλος , όμως με κέρδισε η εκπαίδευση (παιδί εκπαιδευτικών ίσως να συνέβαλε). Μαζί θα διερευνήσουμε το ευρύτερο πεδίο των οικονομικών αλλά και κάθε τι που μας κεντρίζει το ενδιαφέρον θα το αναλύσουμε.