BLOCKCHAIN : Ήρθε, για να μείνει (μέρος 2o)

Ποιες κατηγορίες Blockchain συναντάμε

Τα λεγόμενα δημόσια Blockchain (ή αλλιώς permission-less), στα οποία ο καθένας έχει την δυνατότητα να διαβάσει ή να γράψει δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί σε αυτό. Ορισμένα δημόσια Blockchains περιορίζουν την πρόσβαση σε ανάγνωση ή γραφή. Για παράδειγμα, το Bitcoin απαιτεί την χρήση του κατάλληλου λογισμικού (software) προκειμένου να μπορεί ο καθένας να γράψει σε αυτό ή να το διαβάσει. Οποιοσδήποτε ανά τον κόσμο μπορεί να διαβάσει και να στείλει συναλλαγές, να συμμετάσχει στη διαδικασία. Γνωστότερα παραδείγματα δημόσιων Blockchain είναι το Bitcoin και το Ethereum.

Τα λεγόμενα ιδιωτικά Blockchain, όπου οι συμμετέχοντες είναι γνωστοί όλοι εκ των προτέρων και κατ’ επέκταση απορρέει ένα είδος εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Τα δικαιώματα για εγγραφή διατηρούνται κεντρικά σε έναν οργανισμό. Τα δικαιώματα για ανάγνωση μπορεί να είναι δημόσια ή περιορίζονται σε μία συγκεκριμένη έκταση. Είναι πιθανό εφαρμογές να περιλαμβάνουν τη διαχείριση βάσεων δεδομένων, τον έλεγχο και πολλά άλλα να είναι εσωτερικά σε μία εταιρεία και έτσι, η δημόσια αναγνωσιμότητα μπορεί να μην είναι καθόλου απαραίτητη.

Τρίτη κατηγορία αυτή του consortium Blockchain. Σε αυτό, η διαδικασία συναίνεσης ελέγχεται από ένα προ-επιλεγμένο σύνολο κόμβων. Για παράδειγμα, θα μπορούσε κανείς να φανταστεί μια κοινοπραξία 15 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθένα από τα οποία διαθέτει έναν κόμβο και των οποίων οι 10 πρέπει να υπογράψουν κάθε μπλοκ, ώστε το μπλοκ να είναι έγκυρο. Το δικαίωμα ανάγνωσης του Blockchain μπορεί να είναι δημόσιο ή να περιορίζεται στους συμμετέχοντες, κάτι που επιτρέπει σε μέλη από το δημόσιο κοινό να κάνουν έναν περιορισμένο αριθμό ερωτημάτων και να πάρουν πίσω κρυπτογραφικές αποδείξεις ορισμένων τμημάτων του Blockchain. Αυτά τα Blockchains μπορεί να θεωρηθούν «μερικώς αποκεντρωμένα».

Όπως είναι λογικό, κάθε τι διαθέτει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στην λειτουργία του. Ας τα δούμε συνοπτικά.

Τα πλεονεκτήματα του Blockchain

H λεγόμενη αποδιαμεσολάβηση: Τι σημαίνει αυτό; Δύο συμβαλλόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν μια συναλλαγή χωρίς την επίβλεψη ή την διαμεσολάβηση ενός τρίτου μέρους (π.χ. τράπεζας).

Ο χρήστης είναι εξουσιοδοτημένος: Μόνο οι χρήστες έχουν τον έλεγχο όλων των πληροφοριών και των συναλλαγών τους.

Τα δεδομένα είναι υψηλής ποιότητας: Τα δεδομένα του Blockchain χαρακτηρίζονται ως έγκαιρα πλήρως, ακριβή και ευρέως διαθέσιμα.

Ανθεκτικότητα: Λόγω των αποκεντρωμένων δικτύων, το Blockchain δεν έχει ένα κεντρικό σημείο αποτυχίας και είναι σε καλύτερη θέση να αντέξει σε κακόβουλες επιθέσεις, με αποτέλεσμα την αντοχή, την αξιοπιστία και την μακροζωία του συστήματος.

Ακεραιότητα επί της διαδικασίας: Υπάρχει εμπιστοσύνη των χρηστών, μιας και οι εκτελούμενες συναλλαγές γίνονται βάσει πρωτοκόλλου, χωρίς να υφίσταται η ανάγκη παρουσίας έμπιστου διαμεσολαβητή.

Η διαφάνεια και αμεταβλητότητα: Οι όποιες αλλαγές μπορούν να γίνουν στο δημόσιο Blockchain είναι άμεσα ορατές στο κοινό δημιουργώντας διαφάνεια, με τις συναλλαγές να είναι όλες αμετάβλητες, δηλαδή δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν από κανένα. Ό,τι έγινε, έγινε.

Το απλό οικοσύστημα: Κάθε συναλλαγή προστίθεται σε ένα ενιαίο δημόσιο καθολικό, μειώνοντας έτσι την αταξία και τις όποιες επιπλοκές των πολλαπλών block.

H δυνατότητα ταχύτερης συναλλαγής: Οι συναλλαγές που γίνονται μέσω τραπέζης ενδεχομένως να απαιτούν μέρες για την εκκαθάριση και τελική διευθέτησή τους, ειδικά όταν πραγματοποιούνται εκτός του ωραρίου εργασίας. Οι Blockchain συναλλαγές μπορούν να μειώσουν τον χρόνο συναλλαγής σε λεπτά και επεξεργάζονται επί 24 ώρες το 24ωρο , 7 μέρες την εβδομάδα (24/7).

Το χαμηλότερο συγκριτικά κόστος συναλλαγής: Με την απουσία των τρίτων ως μεσαζόντων και των γενικών εξόδων για την ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων, τα Blockchains έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά τα έξοδα συναλλαγής.

Τα μειονεκτήματα του Blockchain

Η εξελισσόμενη τεχνολογία: Η επίλυση των προκλήσεων όπως η ταχύτητα των συναλλαγών, η διαδικασία επαλήθευσης και τα όρια των δεδομένων θα είναι καθοριστικής σημασίας, ώστε να γίνει το Blockchain ευρέως εφαρμόσιμο.

Η αβεβαιότητα ενός καθεστώτος ρύθμισης: Επειδή τα σύγχρονα νομίσματα δημιουργούνται και ελέγχονται από τις εθνικές κυβερνήσεις, το Blockchain και το Bitcoin αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ευρεία υιοθέτηση από τα προϋπάρχοντα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εφόσον το καθεστώς ρύθμισής του, ως προς το ποιος το ελέγχει, παραμένει ακαθόριστο.

Η μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση: Οι miners του Blockchain για το δίκτυο Bitcoin επιχειρούν 450.000 τρισεκατομμύρια λύσεις ανά δευτερόλεπτο για την επικύρωση των συναλλαγών, χρησιμοποιώντας σημαντικές ποσότητες ενέργειας του υπολογιστή.

Η προστασία της ιδιωτικότητας: Παρόλες τις προσπάθειες που γίνονται για την ασφάλεια και τον έλεγχο, υπάρχουν πολλά στον κυβερνοχώρο που πρέπει να αντιμετωπιστούν πριν το ευρύ κοινό αναθέσει τα προσωπικά του δεδομένα σε ένα Blockchain.

Η ανησυχία της ενσωμάτωσης: Οι Blockchain εφαρμογές προσφέρουν λύσεις που απαιτούν σημαντικές αλλαγές ή την πλήρη αντικατάσταση των υπαρχόντων συστημάτων τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται. Για να πραγματοποιηθούν αυτές οι αλλαγές, οι εταιρείες πρέπει να δημιουργήσουν νέα σχέδια για την μετάβαση σε αυτήν την τεχνολογία.

H ομοφωνία: Το Blockchain αντιπροσωπεύει ένα αποκεντρωμένο δίκτυο που απαιτεί την συμφωνία των χρηστών και των φορέων της.

Το αρχικό κόστος: Το Blockchain προσφέρει τεράστια εξοικονόμηση του κόστους, των συναλλαγών και του χρόνου, αλλά ακόμη έχει υψηλό κόστος αρχικού κεφαλαίου το οποίο αποτελεί έναν παράγοντα αποτρεπτικό για την υιοθέτησή του.

Πηγές:

https://bitcoin.org

Ammous, Saifedean, Blockchain Technology: What is it Good for? (2016).

https://ssrn.com/abstract=2832751 (Τελευταία πρόσβαση 05-10-2018)

Chohan, Usman W., Cryptocurrencies: A Brief Thematic Review (2017).

https://ssrn.com/abstract=3024330 (Τελευταία πρόσβαση 21-09-18)

Davidson, Sinclair and De Filippi, Primavera and Potts, Jason, Economics of Blockchain (2016).

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2744751 (Τελευταία πρόσβαση 25-09-18)

Trautman, Lawrence J., Is Disruptive Blockchain Technology the Future of Financial Services?( 2016).

https://ssrn.com/abstract=2786186 (Τελευταία πρόσβαση 04-10-18)

Research Handbook on Digital Transformations, edited by F. Xavier Olleros and Majlinda Zhegu. Edward Elgar, (2016)

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2662660 (Τελευταία πρόσβαση 29-09-18)

Rotman School of Management Working Paper No. 2874598 MIT Sloan Research Paper No. 5191-16

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2874598 (Τελευταία πρόσβαση 01-10-2018)

Οικονομολόγος Εκπαιδευτικός. Πτυχιούχος Δ.Π.Θ. με μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς Οικονομικές & Επιχειρηματικές Σχέσεις και την Τραπεζική. Εργάστηκα ως οικονομικός σύμβουλος , όμως με κέρδισε η εκπαίδευση (παιδί εκπαιδευτικών ίσως να συνέβαλε). Μαζί θα διερευνήσουμε το ευρύτερο πεδίο των οικονομικών αλλά και κάθε τι που μας κεντρίζει το ενδιαφέρον θα το αναλύσουμε.