Έρευνα: Ποιοι παράγοντες ωθούν το παιδί να συνεχίσει την εκπαίδευση;

Μια νέα έρευνα από την Κροατία μας παρουσιάζει κάποια ενδιαφέροντα αποτελέσματα σχετικά με τους παράγοντες που οδηγούν ένα παιδί να προχωρήσει στο επόμενο επίπεδο εκπαίδευσης. Οι ερωτήσεις της έρευνας απευθύνονταν σε παιδιά που ήταν στα τελευταία χρόνια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ρωτήθηκαν αν θα τους άρεσε να συνεχίσουν στο επόμενο επίπεδο εκπαίδευσης, καθώς και ερωτήσεις σχετικά με τη ζωή τους στο σπίτι.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας κανένας από τους παράγοντες σχετικούς με το σχολείο ή το μέγεθος της τάξης (πολλοί μαθητές, πολλές τάξεις), ο μέσος όρος βαθμολογίας του σχολείου και οι τιμές ακινήτων δεν επηρέαζαν την πρόθεση του παιδιού να συνεχίσει την εκπαίδευση. Οι βασικότεροι παράγοντες που επηρέαζαν την πρόθεση αυτή σχετίζονταν κυρίως με φιλοδοξίες των γονιών για το παιδί τους, στήριξη από τη μητέρα καθώς και να υπάρχει ένα γραφείο για να διαβάζει το παιδί.

Επίσης, όσον αφορά το φύλο τα κορίτσια έδειχναν μεγαλύτερη προθυμία να συνεχίσουν την εκπαίδευση σε σχέση με τα αγόρια. Ωστόσο ένας άλλος πολύ βασικός παράγοντας για να συνεχίσει το παιδί ήταν οι υψηλοί βαθμοί του μαθητή! Σημαντικός παράγοντας επίσης ήταν να του αρέσει και το σχολείο.

Έτσι, από τις βασικές παρατηρήσεις της έρευνας ήταν ότι οι γονείς μπορούν να «επηρεάσουν» το παιδί σε ό,τι αφορά την εκπαίδευσή του, προσφέροντας τις κατάλληλες συνθήκες για να ολοκληρώνει τη μελέτη του.

***Στην Κροατία η πρωτοβάθμια εκπαίδευση διαρκεί μέχρι την ηλικία 14-15 ετών και από κει και έπειτα επιλέγουν να συνεχίσουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανάλογα τους βαθμούς τους. Μπορείτε να ψάξετε αναλυτικά το εκπαιδευτικό μοντέλο της Κροατίας για περεταίρω πληροφορίες.

Πηγή:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03055698.2019.1681941

Πτυχιούχος οικονομικών επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών οικονομικών σπουδών. Έχω ασχοληθεί με την εκπαίδευση. Βασική μου επιδίωξη, είναι να παρουσιάσω ενδιαφέροντα άρθρα οικονομικού (κυρίως) περιεχομένου, ώστε να γίνονται από όλους κατανοητά.