Τεχνολογία και Εκπαίδευση: Μια νέα τάση

Είναι πλέον γεγονός ότι η τεχνολογία έχει αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων και ακόμη περισσότερο στο χώρο της εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικοί και κυρίως μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τεχνολογικές συσκευές ( π.χ. tablet, laptop, κινητά κ.α.) σε βαθμό εντυπωσιακό και άξιο συζήτησης. Στον εκπαιδευτικό χώρο γίνονται έντονες συζητήσεις και μελέτες για την χρήση τεχνολογικών εργαλείων όπως υπολογιστή, διαδραστικό πίνακα, ψηφιακά παιχνίδια και γίνεται προσπάθεια έρευνας της αποτελεσματικότητας και σημασίας της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.

Ποιες είναι όμως οι συνέπειες της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στο καθημερινό πρόγραμμα του σχολείου; Και είναι πράγματι μια ανάγκη της εποχής μας και των παιδιών η εκπαίδευση τους σε θέματα χειρισμού υπολογιστή και άλλων ψηφιακών παιχνιδιών;

Διεθνείς και ελληνικές έρευνες έχουν αναδείξει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν τις παρακάτω απόψεις και στάσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Πρώτον είναι αυτοί που ασχολούνται με το νέο μέσο εκτενώς και αναζητούν τρόπους αξιοποίησης τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, δεύτερον είναι οι ουδέτεροι παρατηρητές που αναμένουν εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης και τέλος οι αντίπαλοι, που ισχυρίζονται, πως οι υπολογιστές αφορούν μόνο τους εκπαιδευτικούς της Πληροφορικής (Waite, 2004).

Αναφορικά με τα οφέλη της χρήσης της τεχνολογίας στους μαθητές, αυξάνονται τα κίνητρα συμμετοχής των μαθητών στην μάθηση, αναπτύσσεται η κριτική τους σκέψη, το μάθημα γίνεται πιο ευχάριστο και δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και επικοινωνίας ακόμα και για τους πιο αδύναμους μαθητές (Totter, Stutz & Grote, 2006).Ωστόσο, υπάρχει και η αντίθετη άποψη που είναι υπέρ της παραδοσιακής διδασκαλίας με βασικά επιχειρήματα την άμβλυνση της κριτικής τους σκέψης, την αποξένωση από το βιβλίο και την επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό και τον συμμαθητή.

Είναι αναμφισβήτητο όμως, ότι η τεχνολογία έχει κατακλύσει τις ζωές τις δικές μας και των μικρών μας φίλων. Ο χώρος του σχολείου και ίδιοι οι εκπαιδευτικοί είναι σημαντικό να προσαρμόζονται στις συνθήκες της εποχής και να εκπαιδεύουν τους μαθητές στον σωστό χειρισμό της τεχνολογίας στην καθημερινότητας τους προκειμένου να μην γίνουν υποχείρια αυτής. Video games, διαδίκτυο και κοινωνικά μέσα δικτύωσης διαθέτουν ύπουλους κινδύνους που αυξάνονται από την άγνοια προστασίας και έλλειψη ενημέρωσης των παιδιών.

(Τα στοιχεία ενημερώθηκαν στις 1/9/17)

Είμαι Παιδαγωγός Γενικής και Ειδικής Αγωγής. Ολοκλήρωσα τις πτυχιακές μου σπουδές στο Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2015 και τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου με τίτλο Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση το 2017. Τα τελευταία χρόνια εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα της εκπαίδευσης. Τον ελεύθερό μου χρόνο,μου αρέσει να ταξιδεύω, να διαβάζω βιβλία και να γυμνάζομαι..