Γιατί πρέπει να δίνουμε σημασία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Πολλοί οι οικονομικοί όροι, ακόμη περισσότεροι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί! Είναι πολύ πιθανό ένας μέσος Έλληνας να μη γνωρίζει ποιοι είναι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και ποιος ο ρόλος τους. Και σαν συνέπεια καταλήγουμε να κρίνουμε και να ρίχνουμε ευθύνες πάντα στους άλλους. Σκοπός στο παρόν άρθρο δεν είναι να κατηγορήσουμε, αλλά να μάθουμε σιγά σιγά κάποια πράγματα που πρέπει να γνωρίζει ένας μέσος Έλληνας!

Ύστερα από διάφορες συζητήσεις κατάλαβα ότι ο κόσμος στην Ελλάδα κατά μέσο όρο δε γνωρίζει πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσω μάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που σύμφωνα με μένα παίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή μας! Οπότε, ας γνωρίσουμε μερικά στοιχεία για το ρόλο της.

Ο βασικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πάντα το γενικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ως σύνολο προτείνοντας και επιβάλλοντας νόμους, εφαρμόζοντας πολιτικές και τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.

Το πιο βασικό απ’ όλα είναι ότι έχει τη δυνατότητα να προτείνει νέους νόμους. Υποβάλλει τις προτάσεις και στη συνέχεια αναλαμβάνει να τις εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (που το έχει ψηφίσει κι ο Έλληνας πολίτης) και το Συμβούλιο.

Δεύτερο βασικό είναι η διαχείριση των πολιτικών της Ε.Ε. και η κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων της Ε.Ε. Ορίζει ποιες θα είναι οι προτεραιότητες όσον αφορά τις δαπάνες της Ε.Ε, τους ετήσιους προϋπολογισμούς και ασκεί εποπτεία στις δαπάνες της Ε.Ε. Βέβαια, πέρα από την εποπτεία στα άλλα δύο συνεργάζεται τόσο με το Συμβούλιο, όσο και το Κοινοβούλιο.

Μερικά ακόμα από τα βασικά καθήκοντα της Επιτροπής αφορούν το δίκαιο της Ε.Ε., καθώς και την εκπροσώπηση της Ε.Ε. στα διεθνή δρώμενα. Οπότε, μιλάει εκ μέρους όλων μας…

Η σύνθεση της Επιτροπής είναι 27 επίτροποι, ένας από κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε. Ο κάθε επίτροπος επιλέγεται από τον/την πρόεδρο της Επιτροπής ύστερα από υποδείξεις των κρατών-μελών.

Πριν κλείσω, θα ήθελα να σας παρουσιάσω και κάτι ενδιαφέρον. Μπορεί να πει ο καθένας τη γνώμη του, αν δε συμφωνεί με αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για παράδειγμα, υπάρχει η δυνατότητα να λάβει μέρος σε δημόσια διαβούλευση, να ξεκινήσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ή ακόμα, εφόσον το επιθυμεί, να υποβάλλει και καταγγελία επισήμως, αν θεωρεί ότι οι νόμοι δεν εφαρμόζονται ορθά.

Ίσως αυτή να ήταν μια συνοπτική παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να σας βάλω σε σκέψεις. Προφανώς, η Επιτροπή από μόνη της δεν καθορίζει απόλυτα τις ζωές μας, αλλά όπως βλέπουμε κάνει την αρχή…

Πηγές:

https://europa.eu/european-union/index_en

Επιμέλεια άρθρου: Ευγενία Κελαράκου

Πτυχιούχος οικονομικών επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών οικονομικών σπουδών. Έχω ασχοληθεί με την εκπαίδευση. Βασική μου επιδίωξη, είναι να παρουσιάσω ενδιαφέροντα άρθρα οικονομικού (κυρίως) περιεχομένου, ώστε να γίνονται από όλους κατανοητά.