Έναρξη Λειτουργίας των Υπηρεσιών Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας

Η βία όποια μορφή κι αν έχει, ιδίως η ενδοοικογενειακή που είναι από άτομα που ζεις στο ίδιο περιβάλλον, τιμωρείται από το Νόμο και θεωρείται έγκλημα. Γι’ αυτό το λόγο το αρμόδιο Υπουργείο και η Ελληνική Αστυνομία θα υλοποιούν πλέον μια Υπηρεσία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας, προκειμένου να προστατευτούν τα θύματα αυτής της βίας.

Πιο συγκεκριμένα, η Υπηρεσία έχει σκοπό:

  • Την προστασία και την υποστήριξη των θυμάτων, με έμφαση και στην πρόληψη της δευτερογενούς θυματοποίησης.
  • Την ενθάρρυνση και την καλύτερη διαχείριση των καταγγελιών.
  • Την πρόληψη και την αντιμετώπιση των εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας.
  • Το συντονισμό όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και τη συστηματική παρακολούθηση των υποθέσεων.
  • Την εκπαίδευση και την διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
  • Την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Η νέα επιχειρησιακή δομή έχει χαρακτήρα συντονιστικό και υποστηρικτικό των αστυνομικών Υπηρεσιών που δέχονται και διαχειρίζονται τις καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. 

Περιλαμβάνει 73 Υπηρεσίες και έχει την παρακάτω μορφή:

Το επιτελικό Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στις έδρες των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων στις δεκατέσσερις Περιφέρειες της χώρας και στις Διευθύνσεις Αστυνομίας κάθε Νομού.

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!