Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από Scope

Σε αναβάθμιση προχώρησε ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης όσον αφορά την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, η μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της χώρας μας βελτιώθηκε από ΒΒ- σε ΒΒ με θετική προοπτική.

Οι συνεχείς μεταρρυθμίσεις και η βελτίωση της μεσοπρόθεσμης βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους φαίνεται να οδήγησαν σε αυτή την αναβάθμιση. Ωστόσο παράγοντες όπως το υψηλό ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η «αδρανής» μακροπρόθεσμη μακροοικονομική βιωσιμότητα, φαίνεται να αποτελούν εμπόδια για περεταίρω αναβάθμιση.

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!