Ανακοίνωση: Κοινωνικό μέρισμα και έκτακτη ενίσχυση

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 700 ευρώ σε 250.000 νοικοκυριά με 953.000 μέλη, που ανήκουν στις παρακάτω 4 κατηγορίες:

1. Οικογένειες με τέσσερα παιδιά και πάνω με φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ (έτος 2019). Πρόκειται δηλαδή για 19.140 νοικοκυριά!

2. Οικογένειες με τουλάχιστον έναν γονέα να είναι μακροχρόνια άνεργος (άνω των 12 μηνών) και τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο παιδί και εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Αφορά και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Πρόκειται για 163.778 νοικοκυριά.

3. Οικογένειες με τους δυο γονείς να είναι βραχυχρόνια άνεργοι (κάτω από 12 μήνες) τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο παιδί και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ. Αφορά και μονογονεϊκές οικογένειες. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 40.927 νοικοκυριά.

4. Οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα ΑΜΕΑ έως 24 ετών. Πρόκειται για 25.632 νοικοκυριά.

Επίσης θα επωφεληθούν 50.000 άτομα:

Τουλάχιστον ο ένας από τους δύο γονείς να διαμένει νόμιμα και μόνιμα τα τελευταία 10 έτη στην ελληνική επικράτεια, όπως αυτό θα προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις.

Και οι δύο γονείς να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και το άθροισμα των καταθέσεων και των μετοχών, ομολόγων κτλ. εντός της χώρας και στο εξωτερικό να μην υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!