Βραβείο Nobel στην «Οικονομική Επιστήμη» 2019

Το βραβείο Nobel στον τομέα των οικονομικών δόθηκε από τη Σουηδική Βασιλική Ακαδημία των Επιστημών που είναι αρμόδια για τη βράβευση.

Φέτος το βραβείο κέρδισαν 3 οικονομολόγοι, οι Abhijit Banerjee, Esther Duflo και Michael Kremer, για την «προσέγγισή τους στην άμβλυνση της παγκόσμιας φτώχειας». Με την έρευνα των νικητών του βραβείου, έχουμε βελτιώσει την ικανότητα για καταπολέμηση της φτώχειας, δίνοντας περισσότερη προσοχή στα Αναπτυξιακά Οικονομικά, που γνωρίζουν ακμή τα τελευταία χρόνια σαν πεδίο έρευνας.

Να τονιστεί ότι την περσινή χρονιά το βραβείο Nobel στα Οικονομικά είχε δοθεί στους William D. Nordhaus και Paul M. Romer. Το Nobel στην Οικονομική Επιστήμη καθιερώθηκε από την Riksbank, την Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας το 1968 προς τιμήν του Alfred Nobel και οι βραβεύσεις από τη Σουηδική Βασιλική Ακαδημία των Επιστημών ξεκίνησαν το 1969.

Εικόνες: By Kris Krüg – originally posted to Flickr as Esther Duflo – Pop!Tech 2009 – Camden, ME, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40196652

By Financial Times – Flickr: FT Goldman Sachs Business Book of the Year Award 2011, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17422819

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!