ΕΛΣΤΑΤ: Ανακοινώθηκαν τα στοιχεία του πληθωρισμού

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ. ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) για την περίοδο 12 μηνών του 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 0,8%.

Συγκεκριμένα η εξέλιξη του ΔΤΚ για το Δεκέμβριο 2019 (έτος αναφοράς 2009=100,0) έχει ως εξής:

Από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ για το Δεκέμβριο 2019 με τον αντίστοιχο του Δεκεμβρίου 2018 προέκυψε αύξηση 0,8% έναντι αύξησης 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2018 με το 2017.  

Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2019, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, Νοέμβριο 2019, παρουσίασε αύξηση 0,7% έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2019 – Δεκεμβρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2018 – Δεκεμβρίου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,3% έναντι αύξησης 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2018 – Δεκεμβρίου 2018 με το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου 2017 – Δεκεμβρίου 2017.

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!