Ε.Ε.: 13 νέα project στο πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας

13 νέα έργα θα υλοποιήσει η Ε.Ε. στα πλαίσια της PESCO, της μόνιμης συνεργασίας στα κράτη της Ε.Ε. για ασφάλεια και άμυνα.

Στα 47 έργα θα φτάσει ο συνολικός αριθμός μαζί με τα νέα 13. Οι τομείς που θα εστιάσουν είναι η αμυντική εκπαίδευση σε τομείς που σχετίζονται με κυβερνοχώρο, καταδύσεις, τακτική, ιατρική καθώς και χημική, βιολογική, ραδιολογική και πυρηνική άμυνα. Επίσης, ανάπτυξη ικανοτήτων για θαλάσσιες, εναέριες και διαστημικές επιχειρήσεις, όπως και ενίσχυση των συνεργατικών ενεργειών της ΕΕ.

Ανάμεσα στα κράτη που συμμετέχουν στην PESCO είναι και η Ελλάδα.

Πηγή: Συμβούλιο της ΕΕ

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!