Η Ελλάδα δανείστηκε με αρνητικό επιτόκιο

Η Ελλάδα ξαναδανείζεται με ιστορικά χαμηλά επιτόκια. Αυτή τη φορά, στη δημοπρασία που έγινε για τρίμηνα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, η Ελλάδα κατάφερε να αντλήσει 487,5 εκατομμύρια ευρώ και μάλιστα με το αρνητικό επιτόκιο της τάξης του -0,02%.

Οι προσφορές που έγιναν κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας ξεπέρασαν κατά 2,7 φορές περίπου το ποσό που ζητούσε η Ελλάδα. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους έγιναν προσφορές ύψους 1.018 εκατομμυρίων ευρώ που υπερκάλυπταν το πόσο της δημοπρασίας.

Να τονιστεί ότι την Τρίτη 8 Οκτωβρίου η Ελλάδα δανείστηκε με επιτόκιο 1,5% στα πλαίσια του 10ετούς ομολόγου.

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!