Λαγκάρντ: “Δύναμη” εντός και δημόσιες επενδύσεις!

«Εσωτερική δύναμη» προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές εξωτερικότητες ήταν ένα από τα βασικά μηνύματα της πρώτης σημαντικής ομιλίας της Λαγκάρντ, από τότε που ανέλαβε πρόεδρος της ΕΚΤ. Η οικονομική μεγέθυνση εντός της Ευρωζώνης μπορεί να επιτευχθεί μέσω των δημόσιων επενδύσεων τόνισε η νέα πρόεδρος.

Δεν δήλωσε κάτι ξεκάθαρο σχετικά με τη νομισματική πολιτική που θα ακολουθήσει, αλλά κάλεσε τις εθνικές κυβερνήσεις να ενδυναμώσουν την εγχώρια ζήτηση. Ο παγκόσμιος εμπορικός «πόλεμος» φαίνεται πως έφερε τέλος σε μια δεκαετία καθοδηγούμενη από το εξαγωγικό μοντέλο κυρίως της Γερμανίας. Κάλεσε να γίνουν επενδύσεις σε ψηφιακά και «πράσινα» project.

Ωστόσο η νομισματική πολιτική θα εξακολουθεί να στηρίζει την οικονομία, να αντιμετωπίζει μελλοντικούς κινδύνους σε συνδυασμό πάντα με την εντολή της σταθερότητας τιμών. Επίσης δήλωσε ότι θα επανεξετάσει σύντομα το πλαίσιο πολιτικής της ΕΚΤ με ενδεχόμενες αλλαγές στο στόχο πληθωρισμού.

Εικόνα: Center for Global Development (CGD)

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!