Ο νέος επίτροπος Gentiloni υπέρ της χαλάρωσης των δημοσιονομικών στην Ε.Ε.

Ο Paolo Gentiloni ο νέος επίτροπος οικονομικών και δημοσιονομικών υποθέσεων που θα αντικαταστήσει τον Pierre Moscovici, δήλωσε σε ιταλική εφημερίδα πως χρειάζεται πιο χαλαρή δημοσιονομική πολιτική και αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων στην Ε.Ε. Ειδικότερα σε χώρες που έχουν το δημοσιονομικό περιθώριο πρέπει να εφαρμόσουν λιγότερο αυστηρή δημοσιονομική πολιτική.

Σαφώς δε θα πρέπει να παραβλεφθούν οι κανόνες για το έλλειμμα και το χρέος, όμως μια αναθεώρηση χρειάζεται σύμφωνα με τον επερχόμενο επίτροπο.

Επίσης το ενδεχόμενο χαμηλής μεγέθυνσης δε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μόνο μέσω νομισματικής πολιτικής προκειμένου να τονωθεί η οικονομία. Παράλληλα δίχως να επεκταθεί, ανέφερε ένα πανευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης της ανεργίας.

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!