Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για τη συρρίκνωση του πληθυσμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΗΕ για τον πληθυσμό, 9 από τις 10 χώρες παγκοσμίως στις οποίες ο πληθυσμός μειώνεται απότομα βρίσκονται στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο πληθυσμός των νέων μεταναστεύει στο εξωτερικό για ένα καλύτερο μέλλον προκαλώντας «προβλήματα» στα χώρες που αφήνουν πίσω τους.

Σημαντικό πρόβλημα προβλέπεται να έχει η Βουλγαρία καθώς μέχρι το 2050 αναμένεται να χάσει το 25% του πληθυσμού της. Παρόμοια τύχη θα έχουν και οι χώρες στη συγκεκριμένη περιοχή καθώς ο συνδυασμός μετανάστευσης και χαμηλού ποσοστού γεννήσεων, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του πληθυσμού.

Το λεγόμενο δημογραφικό πρόβλημα μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες σε μια χώρα, καθώς η κοινωνία «γερνάει» και απουσιάζει το εργατικό δυναμικό της χώρας, δηλαδή οι νέοι. Ο ΟΗΕ προτείνει να βρεθούν εκείνες οι στρατηγικές που θα ενδυναμώσουν το ανθρώπινο κεφάλαιο, προωθώντας πολιτικές συμβατές με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για παράδειγμα προτείνεται η καλύτερη φροντίδα των παιδιών, ευελιξία στην εργασία του ατόμου, γονικές άδειες και για τους 2 γονείς κ.λπ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δημογραφικό πρόβλημα διαβάστε “Τι είναι ο Δείκτης Εξάρτησης και πως μας επηρεάζει»

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!