Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2020

Σε συμφωνία κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε σχέση με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το έτος 2020. Οι βασικοί τομείς που θα είναι σε προτεραιότητα αφορούν την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη, το κλίμα, καθώς επίσης τη μετανάστευση και το κλίμα.

Έτσι, οι συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων υπολογίστηκαν στα 168,7 δισ. €, ποσό αυξημένο κατά 1,5% σε σχέση με τον τροποποιημένο προϋπολογισμό του 2019.

Στις συνολικές πληρωμές το ποσό θα είναι 153,6 δισ. €, 3,4% αύξηση σε σύγκριση με το 2019. Η συγκεκριμένη αύξηση οφείλεται στο γεγονός ότι αρκετά έργα της περιόδου 2014-2020 βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμμετέχει στον εν λόγω προϋπολογισμό του 2020. Το μόνο που μένει είναι να εγκριθεί και επίσημα ο προϋπολογισμός μέσα στις επόμενες μέρες.

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!