Τα βασικά σημεία του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2020

Για το επόμενο έτος, 2020, φαίνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει έμφαση στα παρακάτω:

  • 58,6 δις. ευρώ προκειμένου να μειωθεί το οικονομικό «χάσμα» ανάμεσα στις περιφέρειες.
  • 1,2 δις. ευρώ για το ευρωπαϊκό σύστημα πλοήγησης Galileo.
  • 13,5 δις. ευρώ για έρευνα και καινοτομία στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020.
  • Το 21% του προϋπολογισμού θα δοθεί στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
  • 2,4 δις. ευρώ για ασφάλεια και διαχείριση συνόρων.
  • 2,9 δις. ευρώ για εκπαίδευση στα πλαίσια του Erasmus+ και 166,1 εκατ. ευρώ για εθελοντισμό νέων (European Solidarity Corps).

Πηγή: Publications Office of the European Union

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!