Εμβολιασμός: Τι προτείνεται στα παιδιά – τι ισχύει για τις παρενέργειες στην Ελλάδα

Ακολουθούν τα βασικά σημεία από την Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου.

Σχετικά με το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού για τα παιδιά το εμβόλιο της Pfizer, το mRNA εμβόλιο, έχει αδειοδοτηθεί και για άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών. Έτσι, για τις περιπτώσεις που τα παιδιά, οι έφηβοι, έχουν αυξημένο κίνδυνο μπορούν να εμβολιαστούν με αυτό το εμβόλιο. Ο χρόνος που θα μπει, εάν μπει, το εμβόλιο του κορωνοϊού στα παιδιά, δεν είναι στο άμεσο μέλλον και οπωσδήποτε θα χρειαστεί μεγάλη μελέτη και επιστημονική τεκμηρίωση των λόγων για τους οποίους θα εφαρμοστεί το εμβόλιο του κορωνοϊού στην παιδική ηλικία.

Με δημοσίευση στο Lancet υπό τη μορφή της επιστολής, δηλαδή δεν είναι μια μελέτη ακόμη που έχει υποστεί την πλήρη ανασκόπηση από τους ειδικούς, φαίνεται ότι σε 9.000 υγειονομικούς που μελετήθηκε η αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Pfizer/BioNTech, φάνηκε ότι η αποτελεσματικότητα αγγίζει το 85%, 15 έως 28 μέρες μετά τον εμβολιασμό, δηλαδή με την πρώτη δόση. Και όχι μόνο είναι αποτελεσματικό 25% προλαμβάνοντας τη συμπτωματική νόσο, αλλά και κατά 75% προλαμβάνοντας την ασυμπτωματική νόσο.

Επομένως, εάν επαληθευθεί το υψηλό ποσοστό αυτό της μείωσης της διασποράς του ιού με την μείωση των ασυμπτωματικών φορέων, θα μπούμε σε μια άλλη προοπτική για την αποδοτικότητα, για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.

Σχετικά με την Ελλάδα και τις παρενέργειες, τα περιστατικά σοβαρής ανεπιθύμητης ενέργειας που αφορά σε αναφυλακτική αντίδραση που έχει αντιμετωπιστεί και αποτελεσματικά είναι 5. Και μία περίπτωση, η οποία ακόμη δεν έχει πάρει την τελική τεκμηρίωση για τη συσχέτισή της, της κλινικής εικόνας της, με τον εμβολιασμό. Αυτό αφορά τους πάνω από 700.000 εμβολιασμούς που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα μας.

Πηγή: Υπουργείο Υγείας

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!