Επίδομα 600 ευρώ για επιστήμονες

Στη στήριξη 6 βασικών επιστημονικών κλάδων που αφορά 170.000 επιστήμονες θα προχωρήσει η κυβέρνηση ύψους 180 εκατομ. ευρώ. Συγκεκριμένα απευθύνεται σε γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, εκπαιδευτικούς, λογιστές-οικονομολόγους, ερευνητές και πρόκειται στην ουσία για ένα πρόγραμμα που αποσκοπεί στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον αντίστοιχο κλάδο. Το εκπαιδευτικό επίδομα θα είναι 600 ευρώ μέσα από 100 ώρες τηλεκατάρτισης. Η καταβολή του επιδόματος θα πραγματοποιείται σε 2 δόσεις αφού ολοκληρωθεί η κάθε διδακτική ενότητα.

27/03/20

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!