ΟΑΕΔ: Νωρίτερα τα επιδόματα, δώρο Πάσχα, παροχή μητρότητας

Το διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΕΔ στην προσπάθεια να στηρίξει το εργατικό δυναμικό της Ελλάδας αποφάσισε να γίνει προπληρωμή των επιδομάτων -πολύ νωρίτερα σύμφωνα με τον οργανισμό- που σχετίζονται με την ανεργία, το δώρο Πάσχα και τη μητρότητα. Σύμφωνα με την απόφαση, από την Τρίτη 31 Μαρτίου του 2020 αρχίζει η προπληρωμή:

Των τακτικών επιδομάτων ανεργίας, επιδομάτων μακροχρονίως ανέργων και των βοηθημάτων ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων, που κανονικά καταβάλλονται από 31/03/2020 μέχρι και 03/05/2020.  

Των «δώρων» Πάσχα 2020 στους τακτικά επιδοτούμενους ανέργους και στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας.

Η προπληρωμή θα ολοκληρωθεί αυτόματα, μέσω απευθείας κατάθεσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από αυτούς.

Πηγή: ΟΑΕΔ – 26/03/20

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!