Επιτυγχάνουν οι Παγκόσμιες Ημέρες το στόχο τους;

Ο ΟΗΕ γιορτάζει συγκεκριμένες Ημέρες ως αφορμές για την επισήμανση συγκεκριμένων γεγονότων ή θεμάτων, ώστε να προωθηθούν, μέσω της ευαισθητοποίησης και της συντονισμένης δράσης, οι στόχοι του Οργανισμού. Πέρα από την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση, οι ημέρες αυτές με τον χαρακτηρισμό τους ως Παγκόσμιες εμπεριέχουν μια δυναμική που καταδεικνύει τις προσπάθειες για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον τερματισμό των παραβιάσεών τους.

Ωστόσο η πληθώρα των παγκοσμίων ημερών γεννούν πια κάποια ερωτήματα αναφορικά με το αν πράγματι επιτελούν το στόχο ύπαρξής τους. Την ημέρα της εκάστοτε Παγκόσμιας Ημέρας οι άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη θυμούνται και τιμούν ένα σημαντικό γεγονός. Κεντρικές επιδιώξεις των εν λόγω ημερών αποτελούν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με σημαντικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα, τα ανθρώπινα δικαιώματα ή την εξάλειψη της φτώχειας. Εστιάζοντας στις συγκεκριμένες ημέρες και λαμβάνοντας υπόψη τις αρχικές επιδιώξεις του Ο.Η.Ε, καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα πως τελικά η ύπαρξη των παγκοσμίων ημερών στη σημερινή εποχή είναι καθοριστικής σημασίας. Κρίνεται ως επιτακτική, εφόσον αυτές αφορούν σοβαρά ζητήματα και στοχεύουν στην ενημέρωση του κοινού αλλά και την προστασία των δικαιωμάτων του. Επιτυγχάνεται, όμως, η πραγμάτωση αυτών των στόχων;

Για να εξετάσουμε τα παραπάνω ερωτήματα ας πάρουμε ως παράδειγμα την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας καθιερώθηκε το 1977 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος την 8η Μαρτίου κάθε έτους καλεί όλες τις χώρες του κόσμου να γιορτάσουν την ημέρα αυτή για τα δικαιώματα των γυναικών. Είναι μια ημέρα κινητοποιήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, για την υποστήριξη της ισότητας των φύλων και την ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία. Επιδίωξη της συγκεκριμένης μέρας αποτελεί η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας για θέματα προάσπισης της αξιοπρέπειας αλλά και των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλες τις πτυχές της ζωής τους.

Στη σημερινή εποχή, όμως, σε πολλές χώρες το πολιτικό μήνυμα της συγκεκριμένης μέρας έχει χαθεί. Η ημέρα αυτή σε πολλές περιπτώσεις εκλαμβάνεται ως ευκαιρία για να εκφράσουν οι άνδρες την αγάπη τους στις γυναίκες, όπως συμβαίνει και με την Ημέρα της Μητέρας αλλά και του Αγίου Βαλεντίνου. Το συγκεκριμένο παράδειγμα αποτελεί έναν από τους λόγους απομάκρυνσης από τους στόχους που θέτει η συγκεκριμένη ημέρα.

Φυσικά το παραπάνω αποτελεί έναν από τους λόγους απομάκρυνσης από την επίτευξη των στόχων των Παγκόσμιων Ημερών. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους για την απομάκρυνση αυτή είναι η εμπορευματοποίησή τους. Διάφορες εταιρίες ανά τον κόσμο βρίσκουν την ευκαιρία να προωθήσουν τα προϊόντα τους σε κάποια εκδήλωση μιας παγκόσμιας ημέρας ή διαφημίζουν τα προϊόντα τους με θεματικές αντίστοιχες των εκάστοτε ζητημάτων. Κατά αυτό τον τρόπο οι Παγκόσμιες Ημέρες αποτελούν στην ουσία ένα μέσο εμπορικής εκμετάλλευσης από εκείνους που δραστηριοποιούνται σε ανάλογο εμπορικό κλάδο τις ημέρες αυτές. Ένας ακόμα λόγος που έχει συντελέσει στην μείωση της σημαντικότητας των ημερών αυτών είναι η θέσπιση παγκοσμίων ημερών για διαφορετικής φύσεως πράγματα (π.χ. Ημέρα της Μπριζόλας στις 14 Μαρτίου, Ημέρα Μαξιλαροπόλεμου στις 5 Απριλίου). Αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών είναι η αδιαφορία των ατόμων προς τις παγκόσμιες ημέρες ή ο αποπροσανατολισμός από τα κεντρικά ζητήματα των ημερών, δηλαδή της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του συνόλου της κοινωνίας.

Είναι σημαντικό να μην απαξιωθεί η ύπαρξη των Παγκόσμιων Ημερών καθώς τα ζητήματα τα οποία πραγματεύονται δεν έχουν επιτευχθεί σε καμία των περιπτώσεων σε παγκόσμια κλίμακα. Συνεπώς, οι στόχοι που προσπαθούν να πραγματωθούν μέσω των ημερών αυτών κρίνονται αναγκαίοι και σημαντικοί. Ωστόσο είναι σημαντικό να εκπαιδευτούν τα άτομα στο σύνολο της κοινωνίας στο γεγονός ότι ο αγώνας και οι προσπάθειες για ένα οποιοδήποτε ζήτημα είναι μία συνεχή διαδικασία. Το ζητούμενο είναι να φτάσουμε ως κοινωνία σε τέτοιο σημείο ώστε οι Παγκόσμιες Ημέρες να αποτελούν απλά αφορμή για γιορτή της επίτευξης των στόχων που έθεταν οι ίδιες στο παρελθόν.

Διαδικτυακές πηγές:

https://unric.org/el/%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%84%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9/

http://pacific.jour.auth.gr/emmeis/?p=7563

Απόφοιτος του τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με πεδία ειδίκευσης το Ποινικό Δίκαιο και τις Εξαρτήσεις. Εργάζομαι ως καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στην ιδιωτική εκπαίδευση. Στόχος μου να παρουσιάσω άρθρα με κοινωνικά ζητήματα, ώστε να συμβάλλω στην γνωριμία του κοινού με την επιστήμη της Κοινωνιολογίας.