Αειφόρος ανάπτυξη και τουρισμός

Η σχέση μεταξύ φυσικού περιβάλλοντος και ανθρώπου βρίσκεται πλέον σε κρίση περισσότερο από ποτέ στα χρονικά αυτού του κόσμου. Μια κρίση που οφείλεται στην «δύναμη του ανθρώπου» και όχι στην «αδυναμία» του φυσικού περιβάλλοντος. Ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε το φυσικό περιβάλλον σαν ατελείωτη πηγή ικανοποίησης περισσότερο των επιθυμιών του παρά των αναγκών του.

Ευτυχώς, έστω και αργά ο άνθρωπος έχει συνειδητοποιήσει το λάθος του κι έχει κατανοήσει την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που στοχεύει στην αειφόρο ανάπτυξη, στην ανάπτυξη δηλαδή που θα σέβεται και θα προστατεύει το φυσικό περιβάλλον και θα επιδιώκει να κρατήσει μια σταθερή ισορροπία ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, «Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που έχει ικανοποιήσει τις ανάγκες των σημερινών τουριστών και των περιοχών υποδοχής τους, προστατεύοντας ταυτόχρονα και ενισχύοντας τη δυνατότητα ικανοποίησης αντίστοιχων αναγκών στο μέλλον».

Στόχοι για τον Αειφόρο Τουρισμό

1) Οικονομική βιωσιμότητα

2) Τοπική ευημερία

3) Ποιότητα απασχόλησης

4) Κοινωνική δικαιοσύνη

5) Ικανοποίηση επισκεπτών

6) Τοπικός έλεγχος

7) Κοινοτική ευημερία

8) Πολιτιστική αφθονία

9) Φυσική ακεραιότητα

10) Βιολογική ποικιλομορφία

11) Αποδοτικότητα των πόρων

12) Περιβαλλοντική αγνότητα

Η Ελλάδα είναι μια χώρα άκρως τουριστική, η οποία δέχεται τουρίστες καθόλη την διάρκεια του χρόνου γι’αυτό θα πρέπει να επενδύσει σαν κράτος στον αειφόρο τουρισμό, διότι διατηρώντας ένα αγνό περιβάλλον εξασφαλίζουν ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής οικονομίας σε βάθος χρόνου. Η επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου μπορεί να υλοποιηθεί μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Με την εφαρμογή μαθημάτων, σεμιναρίων καθώς και δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σχετικά με τον αειφόρο τουρισμό επιδιώκεται η διάπλαση αυτόνομων, ενεργών και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων πολιτών οι οποίοι:

  • θα έχουν την γνώση, τις απαιτούμενες ικανότητες όπως επίσης και τη θέληση προκειμένου να γίνουν παράγοντες αλλαγών στην υπάρχουσα κατάσταση σε τουριστικό επίπεδο
  • θα διερευνούν και θα σκέπτονται κριτικά, θα αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και θα λαμβάνουν αποφάσεις, επεμβαίνοντας δυναμικά στα κοινωνικά δρώμενα με στόχο τις αλλαγές που κρίνονται απαραίτητες και τη διαμόρφωση συνθηκών αειφόρου τουρισμού
  • θα έχουν οράματα, ικανότητες και ηθικές αξίες που θα τους βοηθούν να σχεδιάζουν τόσο ατομικά όσο και συλλογικά τους όρους της περιβαλλοντικής αειφορίας, προσδιορίζοντας αυτόνομα το παρόν τους και φροντίζοντας για το μέλλον των μεταγενέστερων γενεών.

Από την Γεωργία Κούτρου

Επιλεγμένα άρθρα από ειδικούς στο είδος τους!