Εκπαίδευση και αγορά εργασίας

Εκπαίδευση! Μια λέξη που δεν είναι τόσο αρεστή στις μικρές ηλικίες, αλλά αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το άτομο φτάνει κοντά στην ενηλικίωσή του. Στη σημερινή εποχή, που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα ανταγωνιστικές συνθήκες, η εκπαίδευση, είναι ικανή να μας δώσει μια ευκαιρία να νικήσουμε αυτόν τον ανταγωνισμό που επικρατεί. Επιπλέον, η εκπαίδευση, είναι μια διαδικασία που δεν έχει τέλος, καθώς η κοινωνία εξελίσσεται συνεχώς και επικρατούν νέα δεδομένα. Επομένως, όποιος επιθυμεί να ξεχωρίσει και να διακριθεί, η εκπαίδευση, είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο.

Η έννοια της εκπαίδευσης, έχει πολυδιάστατο χαρακτήρα και δεν περιλαμβάνει μόνο την δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά παράλληλα διάφορες γνώσεις και δεξιότητες που μπορεί να αποκτήσει ένα άτομο στη διάρκεια της ζωής του. Για παράδειγμα, μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο οι γνώσεις Η/Υ, οι ξένες γλώσσες που γνωρίζει κανείς, η εμπειρία κτλπ. Σε οικονομικούς όρους, το συναντάμε και ως ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου.

Ωστόσο, η επίδραση της εκπαίδευσης, φαίνεται αν αναλύσουμε και ορισμένα στοιχεία που αφορούν την αγορά εργασίας. Σύμφωνα με μελέτες και στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), όσο υψηλότερη εκπαίδευση έχεις, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να μείνεις εκτός αγοράς εργασίας. Στα άτομα που έχουν αποφοιτήσει από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η ανεργία είναι κοντά στο 5% για τις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ , ενώ η ανεργία αυξάνεται στο 12,4 % για όσους έχουν κάτω από την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, όσοι έχουν αποφοιτήσει από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχουν χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σε σχέση με τους υπόλοιπους που έχουν κατώτερη εκπαίδευση και αυτό φαίνεται να ισχύει στο μεγαλύτερο μέρος των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ.

Ένα συμπέρασμα που προκύπτει, είναι ότι αρκετές επιχειρήσεις, προτιμούν να έχουν στο εργατικό δυναμικό τους, άτομα με υψηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο και αρκετές δεξιότητες, καθώς τα άτομα αυτά μελλοντικά, είναι πιθανό να αυξήσουν την παραγωγικότητα και την κερδοφορία της επιχείρησης.

Πηγές:

OECD (Τα στοιχεία ανανεώθηκαν στις 3/7/17)

Πτυχιούχος οικονομικών επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών οικονομικών σπουδών. Έχω ασχοληθεί με την εκπαίδευση. Βασική μου επιδίωξη, είναι να παρουσιάσω ενδιαφέροντα άρθρα οικονομικού (κυρίως) περιεχομένου, ώστε να γίνονται από όλους κατανοητά.