Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 2,4% ο ρυθμός μεγέθυνσης της Ελλάδας για το 2020

Δημοσιεύτηκε η ενδιάμεση χειμερινή πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσον αφορά τις προβλέψεις για τα ετήσια και τριμηνιαία στοιχεία για το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό για το τρέχον και το επόμενο έτος για όλα τα κράτη μέλη, καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία σε επίπεδο Ε.Ε. και ζώνης του ευρώ.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη που ανακοινώθηκε, η ευρωπαϊκή οικονομία θα διατηρήσει μια σταθερή και συγκρατημένη μεγέθυνση. Η Ευρωζώνη εκτιμάται με ρυθμό μεγέθυνσης 1,2% για το 2020 και 2021, ενώ για την Ε.Ε. σαν σύνολο στο 1,4% για το φετινό και επόμενο έτος.  

Τους 5 υψηλότερους ρυθμούς μεγέθυνσης για το 2020 εντός Ε.Ε. αναμένεται να καταγράψουν η Μάλτα (4%), η Ρουμανία (3,8%), η Ιρλανδία (3,6%), η Πολωνία (3,3%) και η Ουγγαρία (3,2%). Η Γερμανία βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο της Ευρωζώνης με εκτίμηση 1,1% για το 2020 ενώ η Ιταλία τα βρίσκει «σκούρα» και προβλέπεται να καταγράψει το χαμηλότερο ρυθμό, 0,3%.

Η Ελλάδα προβλέπεται στο 2,4% για το 2020 και στο 2,0% για το 2021, δηλαδή ρυθμούς πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και Ε.Ε. Οι επενδύσεις και η κατανάλωση θα καθορίσουν τη μεγέθυνση στην Ελλάδα και παράλληλα τονίζεται η βελτίωση στην αγορά εργασίας παρόλο που η ανεργία παραμένει η υψηλότερη σε επίπεδο Ε.Ε.

Πηγή: European Commission Winter 2020 Economic Forecast

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!