Μείωση επιτοκίων για περισσότερες γεννήσεις!

Μια ενδιαφέρουσα συσχέτιση μεταξύ επιτοκίων και γεννήσεων ανέφεραν ερευνητές από την Τράπεζα της Αγγλίας. Η μείωση των επιτοκίων φαίνεται να τονώνει όχι μόνο την οικονομία αλλά και τις γεννήσεις. Σύμφωνα με τους ερευνητές 14.500 επιπλέον μωρά γεννήθηκαν το 2009 μετά τη μείωση του κόστους δανεισμού της Κεντρικής Τράπεζας ως αντίδοτο για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Στο Ην. Βασίλειο κατά μέσο όρο η μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα στα επιτόκια έχεις ως αποτέλεσμα την αύξηση των γεννήσεων κατά 2%!

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!