Χρηματοδότηση θαλασσών ή αλλιώς «μπλε» ομόλογα!

Όπως γνωρίζουμε, η βασική χρήση ενός ομολόγου είναι η συγκέντρωση κεφαλαίων τα οποία θα καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες για μια χώρα, επιχείρηση κ.λπ. Τα μπλε ομόλογα όμως καλύπτουν μια συγκεκριμένη ανάγκη. Την επιβίωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος!

Έτσι, τα μπλε ομόλογα εκδίδονται συνήθως από χώρες, αναπτυξιακές τράπεζες ή άλλους φορείς προκειμένου να προσελκύσουν τα απαραίτητα κεφάλαια, για να χρηματοδοτηθούν δραστηριότητες που σχετίζονται με τους θαλάσσιους πόρους. Χαρακτηρίζονται ως καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν θετικό αντίκτυπο στους ωκεανούς, στο περιβάλλον και κατ’ επέκταση στο σύνολο της οικονομίας. Αυτά τα ομόλογα θεωρούνται από αρκετούς ως μια ενδιαφέρουσα λύση για την βιωσιμότητα των ωκεανών.

Η Δημοκρατία των Σεϋχελλών εξέδωσε το 2018 το πρώτο μπλε ομόλογο παγκοσμίως με τη βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας. Προσέλκυσε γύρω στα 15 εκατομμύρια δολάρια και βασικός στόχος ήταν να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα για την σωστή διαχείριση της αλιείας και των ωκεανών.

Ενδεικτικά, τα μπλε ομόλογα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν σκεφτεί κανείς τα εξής στοιχεία: περίπου το 70% της Γης καλύπτεται από ωκεανούς. Οι ωκεανοί παράγουν πάνω από το 50% του οξυγόνου της Γης και έχουν τη δυνατότητα να παράγουν θερμική ενέργεια. Οι ωκεανοί παράγουν περίπου 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια πλούτο ετησίως. Ο στόχος 14 της ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών είναι η βιωσιμότητα των ωκεανών.

Μέσα από τα προαναφερθέντα τα μπλε ομόλογα φαίνονται αρκετά υποσχόμενα και θα προσελκύσουν περισσότερο το ενδιαφέρον μας τα επόμενα χρόνια.

Πηγές:

https://www.weforum.org/agenda/2019/06/world-oceans-day-blue-bonds-can-help-guarantee-the-oceans-wealth?fbclid=IwAR3LolTsnguvxpw9T7vbVM2ATG33amKRfHARVPDN3BD0keFFW1ZtWzfUjHk

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/10/29/sovereign-blue-bond-issuance-frequently-asked-questions

Πτυχιούχος οικονομικών επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών οικονομικών σπουδών. Έχω ασχοληθεί με την εκπαίδευση. Βασική μου επιδίωξη, είναι να παρουσιάσω ενδιαφέροντα άρθρα οικονομικού (κυρίως) περιεχομένου, ώστε να γίνονται από όλους κατανοητά.