3 μορφές ανεργίας!

Κάθε κυβέρνηση θέτει πολύ σημαντικούς μακροοικονομικούς στόχους που αυτοί αφορούν κατά κύριο λόγο την ανεργία, τον πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη. Αν λογικό και επόμενο, αξίζει να αναφέρουμε πως υπάρχει μία αλληλένδετη σχέση μεταξύ αυτών των τριών. Η μεταβολή του ενός προκαλεί μεταβολή του άλλου. Για παράδειγμα όταν δεν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη είναι λογικό να υπάρχει πτώση των τιμών και αύξηση της ανεργίας. Στο παρόν άρθρο θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την ανεργία.

Κυκλική ανεργία

Στην Ελλάδα του χρέους και της κρίσης, η ανεργία αποτελούσε και αποτελεί αναπόσπαστο πρόβλημα στην χάραξη της οικονομικής πολιτικής. Η ανεργία που εμφανίζεται σε περιόδους ύφεσης είναι κατά κύριο λόγο κυκλική. Η πορεία της παραπάνω ανεργίας ακολουθεί αντίστροφα τον οικονομικό κύκλο, δηλαδή, έχουμε κορύφωσή της στο trough και «εξαφάνισή» της στο peak.

Διαρθρωτική ανεργία

Ένα αλλο σημαντικό είδος είναι η διαρθρωτική ανεργία. Η διαρθρωτική ανεργία δημιουργείται όταν υπάρχει μία αναντιστοιχία μεταξύ του είδους της προσφοράς εργασίας και της ζήτησης. Μπορεί για παράδειγμα να είναι αποτέλεσμα της τεχνολογικής προόδου (τεχνολογική ανεργία). Στην παραπάνω περίπτωση, οι εταιρίες ζητούν άτομα με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης ενώ οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτό.

Ανεργία πραγματικού μισθού

Διαρκώς στις ειδήσεις διαβάζουμε για διαμαρτυρίες ή ακόμα και απεργίες που διαδραματίζονται και υποκινούνται από τα αντίστοιχα συνδικάτα. Η επίδραση που έχουν τα συνδικάτα στην οικονομία δεν είναι σταθερή και αμφισβητείται από αρκετούς οικονομολόγους. Ένας λόγος είναι η ανεργία που δημιουργείται εξαιτίας αυτών. Δηλαδή, η ανεργία πραγματικού μισθού. Αυτή αναφέρεται πως όταν πρέπει να επέλθει ισορροπία στην αγορά εργασίας και πρόκειται να μειωθεί ο μισθός των εργαζομένων τα συνδικάτα αντιδρούν και παρεμβαίνουν ώστε να μην υπάρξει μείωση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία ανεργίας μη ισορροπίας.

Συνοψίζοντας,

πλέον, καλούνται όλες οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο να αναθεωρήσουν τους στόχους που προσδοκούσαν ότι θα πετύχουν και να διασώσουν τις ταλαιπωρημένες οικονομίες. Ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους; Η θωράκιση της αγοράς εργασίας. Δηλαδή, να μην αυξηθεί δραματικά το ποσοστό ανεργίας. Σίγουρα και σύμφωνα με τα παραπάνω θα έρθουμε αντιμέτωποι με την κυκλική ανεργία και όχι μόνο.

Βιβλιογραφία

Sloman J.,Wride A. & Garratt D., (2017), Εισαγωγή στην οικονομική: Μακροοικονομική, 5η έκδοση, εκδόσεις Broken Hill

https://www.investopedia.com/terms/u/unemployment.asp