Έρευνα: Υψηλά επίπεδα άγχους στους εκπαιδευτικούς

Η μετάβαση στη μέση εκπαίδευση αποτελεί σημαντική στιγμή στις ζωές των μαθητών. Εξίσου σημαντικό είναι όμως να κατανοηθεί το άγχος των εκπαιδευτικών και να βρεθούν τρόποι να αντιμετωπιστεί.

Αρκετοί εκπαιδευτικοί δηλώνουν υψηλά επίπεδα εργασιακού άγχους. Ο συνδυασμός άγχους και ελλιπούς αντιμετώπισης συχνά έχουν αρκετά ανεπιθύμητα αποτελέσματα όπως για παράδειγμα επαγγελματική εξουθένωση (burnout), λιγότερο αποτελεσματικές πρακτικές διαχείρισης της τάξης, χαμηλότερα μαθησιακά αποτελέσματα και γενικότερα συμπτώματα κατάθλιψης.

Στην έρευνα σχεδόν όλο το ποσοστό καθηγητών χαρακτηρίστηκε από υψηλό στρες και υψηλή αντιμετώπιση (66%) ή υψηλό στρες και χαμηλή αντιμετώπιση (28%). Χαμηλό στρες και υψηλή αντιμετώπιση είχε το 6%. Το δείγμα ήταν 102 καθηγητές (Μέσης εκπαίδευσης) και 1.450 μαθητές και πραγματοποιήθηκε από το University of Missouri-Columbia.

Η στήριξη των εκπαιδευτικών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική λόγω της συναναστροφής με μαθητές και παιδιά.

Πηγή:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022440519300937?via%3Dihub

Πτυχιούχος οικονομικών επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών οικονομικών σπουδών. Έχω ασχοληθεί με την εκπαίδευση. Βασική μου επιδίωξη, είναι να παρουσιάσω ενδιαφέροντα άρθρα οικονομικού (κυρίως) περιεχομένου, ώστε να γίνονται από όλους κατανοητά.