ΟΟΣΑ: 1 στους 4 μαθητές δυσκολεύονται στην κατανόηση κειμένου

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα PISA, ο ΟΟΣΑ κατέληξε σε μερικά βασικά συμπεράσματα για τα χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις των μαθητών. Βασικό συμπέρασμα είναι το γεγονός ότι 1 στους 4 μαθητές ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ δυσκολεύονται και στα πιο βασικά σημεία στην κατανόηση κειμένου, κάτι που υποδεικνύει πιθανότητα να δυσκολευτούν στη ζωή τους, σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται και αλλάζει.  

Όσον αφορά την επίδοση στα Μαθηματικά και σε φυσικές επιστήμες σε ποσοστό 24% και 22% αντίστοιχα οι μαθητές δεν έχουν το βασικό επίπεδο γνώσεων. Πρακτικά, δεν μπορούν για παράδειγμα να μετατρέψουν μια τιμή σε ένα άλλο νόμισμα.

Στην ισότητα στην εκπαίδευση, οι χώρες που οι μαθητές πετυχαίνουν καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με το μέσο όρο του ΟΟΣΑ είναι η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Δανία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Ιαπωνία, η Κορέα, η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό σημαίνει ότι σε εκείνες τις χώρες οι μαθητές μπορούν να αναδείξουν τις ικανότητές τους ανεξάρτητα από το κοινωνικό ή οικονομικό υπόβαθρο.

Στο φύλο, τα κορίτσια ξεπέρασαν τα αγόρια κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Η Ελλάδα σε σχέση με την επίδοση, ήταν κάτω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ και στα 3 μαθήματα.

Πηγή: OECD

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!