Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για Γυμνάσια και Λύκεια

Τα στοιχεία του σχολικού έτους 2017/2018 έδωσε η ΕΛΣΤΑΤ που αφορούν τα Γυμνάσια και τα Λύκεια (Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση).

Σύμφωνα με τα στατιστικά παρατηρήθηκαν τα εξής:

1) Οι σχολικές μονάδες κατά το σχολικό έτος 2017/2018, σε σχέση με το 2016/2017, στα Γυμνάσια παρέμειναν 1.823 ενώ στα Λύκεια μειώθηκαν από 1.348 σε 1.345.

2) Το διδακτικό προσωπικό κατά το σχολικό έτος 2017/2018, σε σχέση με το 2016/2017, αυξήθηκε από 38.411 σε 38.706 άτομα στα Γυμνάσια και από 23.822 σε 23.970 άτομα στα Λύκεια.

3) Οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά το σχολικό έτος 2017/2018, σε σχέση με το 2016/2017, παρουσίασαν μείωση από 313.130 σε 312.604 στα Γυμνάσια και αύξηση από 244.386 σε 245.811 στα Λύκεια.

4) Οι αποφοιτήσαντες μαθητές κατά το σχολικό έτος 2017/2018, σε σχέση με το 2016/2017, παρουσίασαν μείωση από 100.980 σε 99.997 στα Γυμνάσια και αύξηση από 76.900 σε 79.887 στα Λύκεια.

5) Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές στα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2017/2018 είναι 1 εκπαιδευτικός προς 8,1 μαθητές έναντι 1 εκπαιδευτικού προς 8,2 μαθητές στο σχολικό έτος 2016/2017, ενώ παρέμεινε αμετάβλητη για τα Λύκεια τα σχολικά έτη 2016/2017 και 2017/2018 (1 εκπαιδευτικός για 10,3 μαθητές).

6) Η περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 34,4% του σχολικού πληθυσμού των Γυμνασίων και το 35,9% του σχολικού πληθυσμού των Λυκείων της Ελλάδας.

Πηγή: Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!