Γνωστική ποικιλομορφία και ικανότητα ομάδας

Πώς μπορεί ένας οργανισμός ή μια επιχείρηση να επιλέξει την κατάλληλη ομάδα, για να πετύχει τους στόχους της; Πώς μια ομάδα μπορεί να συνεργαστεί αρμονικά και να γίνει αποτελεσματική; Σύμφωνα με μελέτη η απάντηση σε αυτά τα απλά ερωτήματα είναι να δημιουργηθεί μια ομάδα με μια ισορροπημένη γνωστική ποικιλομορφία! Ας το δούμε αναλυτικότερα.

Η μελέτη επικεντρώθηκε στο πώς η γνωστική ποικιλομορφία μιας ομάδας επηρεάζει την ικανότητά της να συνεργάζεται και να λύνει διάφορα προβλήματα. Η «γνωστική ποικιλομορφία» (cognitive diversity) περιλαμβάνει διάφορα πρότυπα σύμφωνα με τα οποία τα άτομα μιας ομάδας αποκωδικοποιούν, επεξεργάζονται και οργανώνουν τις πληροφορίες που δέχονται. Μια ομάδα μπορεί να είναι διαφορετική ως προς διάφορα χαρακτηριστικά, άλλοτε εμφανή όπως η ηλικία, το φύλο και άλλοτε λιγότερο εμφανή όπως ο τρόπος που σκέφτεται ο καθένας. Το ενδιαφέρον της μελέτης στράφηκε κυρίως σε 3 πρότυπα: σε εκείνους που είναι καλοί με τις «λέξεις», σε εκείνους που είναι ικανοί στην αναγνώριση αντικειμένων και σε εκείνους που έχουν την ικανότητα να αναλύουν την εικόνα-σχήμα που τους δίνεται.

Όσον αφορά την ικανότητα της ομάδας να συνεργάζεται και να λύνει διάφορα προβλήματα (Team Collective Intelligence), σημαίνει να βρεθεί εκείνος ο κατάλληλος συνδετικός κρίκος που θα κάνει την ομάδα να προσαρμόζεται, να δέχεται τις διάφορες εισροές και να πετυχαίνει ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα.

Λαμβάνοντας υπόψη μας τα αρχικά ερωτήματα και σε συνδυασμό με την μελέτη, η λύση – απάντηση έρχεται μέσα από το παραμύθι «Η χρυσομαλλούσα και οι 3 αρκούδες». Τα ακόλουθα λόγια του παραμυθιού: «αυτό είναι ό,τι πρέπει», γνωστό και ως «Αρχή της Χρυσομαλλούσας» (Goldilocks principle), χρησιμοποιείται σε αρκετές επιστήμες όπως στην Ψυχολογία, τη Βιολογία, τα Οικονομικά κ.λπ. Το συμπέρασμα είναι να βρεθεί η κατάλληλη αναλογία!

Έτσι, αυτό που χρειάζεται είναι μια μέτρια αναλογία στα πρότυπα γνωστικής ποικιλομορφίας. Δηλαδή, ούτε πολύ ούτε λίγο, αλλά όπως και στο παραμύθι, να βρεθεί ο κατάλληλος συνδυασμός. Αυτός ο κατάλληλος συνδυασμός βοηθάει την ομάδα να πετύχει στο μέγιστο βαθμό τους στόχους της και γι’ αυτό η σχέση μεταξύ ικανότητας ομάδας και προτύπων έχει το σχήμα ενός αντεστραμμένου U. Οποιαδήποτε ποσότητα μικρότερη από το βέλτιστο συνδυασμό δημιουργεί εμπόδια στην ομάδα, καθώς η έλλειψη επαρκούς ποσότητας διαφορετικών προτύπων στέκεται εμπόδιο στην ικανότητά της να επεξεργάζεται και να αναλύει το έργο που της έχει τεθεί. Αντίστοιχα, η υπερβολική ποσότητα διαφορετικών προτύπων μπορεί να δυσκολέψει την ομάδα στην ομαλή συνεργασία της.

Πηγή: Frontiers in Psychology

Αυτή η μέτρια-κατάλληλη αναλογία μπορεί να οδηγήσει την ομάδα στην επιτυχία και να επιφέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Επιμέλεια κειμένου: Ευγενία Κελαράκου

*Τα στοιχεία ενημερώθηκαν 1/10/19

Πηγές:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00112/full#h7

https://www.weforum.org/agenda/2019/07/different-kinds-of-thinking-make-teams-smarter?fbclid=IwAR2PtLkED3wTtEng6pd7BLYZKxpLMsOi5QokkXxByqFw-udJJt2iukhlRJw

https://en.wikipedia.org/wiki/Goldilocks_principle

Πτυχιούχος οικονομικών επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών οικονομικών σπουδών. Έχω ασχοληθεί με την εκπαίδευση. Βασική μου επιδίωξη, είναι να παρουσιάσω ενδιαφέροντα άρθρα οικονομικού (κυρίως) περιεχομένου, ώστε να γίνονται από όλους κατανοητά.