Ήξερες το λεωφορείο που λειτουργεί με κόπρανα;

Υπάρχει λεωφορείο το οποίο κινείται εξ ολοκλήρου από κόπρανα ανθρώπων και απόβλητα τροφίμων! Με όνομα “Bio-Bus” ξεκίνησε για πρώτη φορά στη Νοτιοδυτική Αγγλία το 2014 λειτουργώντας με βιομεθάνιο.

Το συγκεκριμένο λεωφορείο υπολογίζεται ότι παράγει 20-30% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα και 80% λιγότερα οξείδια του αζώτου σε σχέση με κινητήρα ντίζελ. Παρόμοια λεωφορεία έχουν εντοπιστεί και σε άλλες περιοχές όπως στο Όσλο.

Εικόνες: transportgeek, Daniel Mullins

Πτυχιούχος οικονομικών επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών οικονομικών σπουδών. Έχω ασχοληθεί με την εκπαίδευση. Βασική μου επιδίωξη, είναι να παρουσιάσω ενδιαφέροντα άρθρα οικονομικού (κυρίως) περιεχομένου, ώστε να γίνονται από όλους κατανοητά.