Η Γεωλογία στην ποίηση

Η γεωλογία, η μελέτη της γης και της ιστορίας της, από την αρχή της ύπαρ­ξής της τοποθετήθηκε στις Θετικές Επιστήμες. Το ευρύ όμως φαντα­σμαγορικό πεδίο των θεμάτων της, οι απαιτήσεις και ο τρόπος λειτουργίας της δημιουργούν την ανάγκη να δούμε πέρα από το πρακτικό φάσμα εφαρμογής της επιστήμης αυτής προβάλλοντας την πιθανότητα μιας ανακατάταξής της μέσα στα υπάρχοντα γνωστικά πεδία.

Θα ήταν, λοιπόν, ορθότερο να ισχυρι­στούμε ότι η γεωλογία ισορροπεί επάνω σε μία λεπτότατη διαχωριστική γραμ­μή, χρησιμοποιώντας τον ορθολογισμό των Θετικών Επιστημών, για να επιβεβαιώσει τα στοιχεία με τα οποία στη συνέχεια θα τροφοδοτήσει τον ουμανισμό των Φιλοσοφικών και Θεολογικών Επιστημών. Είναι η επιστήμη που χρησιμοποι­ώντας τη φυσική, τη χημεία και τη βιολογία προεκτείνεται άφοβα στη φιλοσο­φία, τη θεολογία, την ψυχολογία και τις τέχνες.

Η γοητευτική επιστήμη της γεωλογίας είναι μια μορφή ποίησης, ένας τομέ­ας δημιουργίας, με απαραίτητα συστατικά τη φαντασία, τα δεδομένα της φύσης και τη χρησιμοποίηση όλων των αισθήσεων. Μέσα από αυτό το πλέγμα δεδομένων, ο γεωλόγος εκμαιεύει την ποίηση του φυσικού κόσμου και δημι­ουργεί την ιδέα που θα διαμορφώσει τις καινούριες απόψεις. Απόψεις που μερικές φορές υπερβαίνουν τα όρια της κοινής λογικής μας, που η θεώρηση και η αποδοχή τους είναι εξίσου δύσκολες και συναρπαστικές. Η γεωλογία είναι μία δαιδαλώδης διαδρομή καταγραφής του χρόνου, μια ανοικτή πρόκλη­ση για ποιητική περιπλάνηση.

Για κάθε ανήσυχο πνεύμα και δημιουργική φαντασία η γεωλογία μπορεί να ξεδιπλώσει πτυχές γνώσης και έμπνευσης. Πτυχές όμως που μόνο οι μυημένοι θα μπορούσαν να εκτιμήσουν και να αποκωδικοποιήσουν.

Πηγή:

http://www.indeepanalysis.gr/episthmes/h-gewlogia-sthn-poihsh

Επιλεγμένα άρθρα από ειδικούς στο είδος τους!